10 Mar

Przekazanie sprzętu

Nowy Rozpieracz Kolumnowy dla OSP Bysław i OSP Lubiewo z projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego – etap III” [RPG...
Czytaj więcej »