Przekaż 1% na OSP Bysław

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2020 R. DO 30.04.2020R.
PAMIĘTAJ O JEDNOSTCE OSP BYSŁAW
PRZY SKŁADANIU PIT-u

1. Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie określonym dla jego złożenia:

– PIT-28, PIT-28/A do dnia 01 lutego 2020 r.,

 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 do dnia 30 kwietnia 2020 r.

albo

– korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28, PIT-28/A do dnia 29 lutego 2020 r.,

– korekty zeznania dokonanej w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego:PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,PIT-39 do dnia 31 maja 2020 r.,

W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie przepisać go z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:

a) Numer KRS: 0000116212

Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym wpisuje informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wypełniając „Informacje uzupełniające”:

b) Cel szczegółowy 1%: wpisać nazwę OSP BYSŁAW, 89-510 BYSŁAW, ul. STRAŻACKA 1

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w okresie od maja do lipca 2019 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP, który przekaże kwotę do wykorzystania przez OSP BYSŁAW w sklepie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Bydgoszczy.