Zarząd

Członkowie Zarządu Jednostki:

Paweł Urban
Prezes
Jacek Słupiński
Wiceprezes Naczelnik
Wojciech Słupiński
II v-ce prezes
Michał Urban
Z-ca naczelnika
Monika Karasek – Góral
Skarbnik
Marcin Ostrowicki
Gospodarz
Artur Gabeński
Członek zarządu, opiekun MDP
Monika Kutowska
Sekretarz
Karol Kufel
Kronikarz

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Jan Wysocki
Przewodniczący KR
Michał Kutowski
Sekretarz KR
Eligiusz Krzyżelewski
V-ce przewodniczący KR