ALARM – 07.09.2017 – Kolejne podtopienia …

W czwartek od godzin południowych do wieczornych usuwaliśmy podtopienia w trzech miejscach na terenach miescowości Bysław i Bysławek. Spowodowane one były intensywnymi opadami deszczu, które przeszły przez nasze tereny. Zalane były piwnice i podwórko. W działanaich używaliśmy pompy szlamowej oraz pływającej. Wszystkie działania w sumie trwały ok. 3 godzin.