Kurs na sternika motorowodnego za nami

W dniach 05-06 czerwca druhowie z naszej jednostki uczestniczyli w kursie na sternika motorowodnego. Kurs rozpoczął się od teorii, którą omówili instruktorzy. W części teoretycznej omówiono:
  • przepisy prawne
  • budowa łodzi i oznakowanie
  • budowa i działanie silników
  • przepisy śródlądowe i morskie
  • locja śródlądowa i morska
  • bezpieczeństwo i ratownictwo
  • meteorologia i nawigacja
Po części teoretycznej w remizie przemieściliśmy się na plażę nad jeziorem w Bysławiu i zaczęliśmy szkolenie praktyczne. Uczyliśmy się pływać łodzią motorową, wykonywania rozmaitych manewrów (m.in. dokowania, odpływania od pomostu, podpływania do osoby w wodzie), uczyliśmy się cumowania (węzły) oraz komend.
W niedzielę odbył się egzamin, który składał się z testu z wiedzy teoretycznej (przepisy na wodzie, budowa łodzi, ratownictwo itp.) oraz z części praktycznej, która dotyczyła umiejętności pływania na łodzi motorowej oraz manewrowania nią.
Wszyscy nasi druhowie – uczestnicy kursu – egzamin ukończyli z wynikiem pozytywnym. Zatem możemy się pochwalić, że w naszych szeregach mamy 11 strażaków z patentem steromotorzysty.
Należy wspomnieć, że szkolenie było częściowo finansowane z dotacji celowej z Gminy Lubiewo, a także ze środków własnych OSP.
Natomiast koszty egzaminu druhowie ponosili we własnym zakresie.