XII Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP

W sobotę 4.09.2021 na sali BCKiP Gminy Lubiewo odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP, w którym uczestniczyli delegaci oraz wybrani na zebraniach w poszczególnych jednostkach, przedstawiciele do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP. W zebraniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo, Zofia Reszke – przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo, Michał Skałecki – radny powiatu tucholskiego
W trakcie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Obradom przewodniczył druh Adam Ostrowicki.
Zdjęcia dzięki: OSP Lubiewo, OSP Sucha