ALARM – 26.07.2017 – Kolejne podtopienia w Bysławiu

W rardzo deszczową środę o godzinie 13.15 zostaliśmy zadysponowani do zalanej piwnicy na ulicy Spokojnej w Bysławiu. Po dwudniowych obfitych opadach w piwnicy zebrało się około 40 cm wody. Przy użyciu pompy szlamowej usuneliśmy ją z pomieszczenia. Zaraz po zakończeniu działań zostaliśmy przekierowani do kolejnego podtopienia na ul. Polnej. Zalaniu uległa również piwnica. Tutaj musieliśmy wypromować wodę również ze srudziemki drenażowej, aby woda zeszła z piwnicy. Po wypomopowaniu wody wróciliśmy do remizy. Działania zakończyliśmy o godz.14.20.

Niestety w taką pogodę okazuje się jak zawodna jest sieć odwadniająca w miejscowości Bysław.