List Prezesa Zarządu Głównego OSP RP z okazji Dnia Strażaka…

Treść listu umieszczona na stronie ZG OSP RP: http://www.zosprp.pl/?q=content/komunikat-prasowy