ALARM! – 04.10.2019 – Zadymienie w szkole i ewakuacja

O godz. 10:00 zostaliśmy zadysponowani do zadymienia w jednym z pomieszczeń na terenie przedszkola w Bysławiu. Do wezwania udaliśmy się dwoma zastępami GBA. Po dotarciu na miejsce okazało się, że są to ćwiczenia, których celem jest przeprowadzenie ewakuacji społeczności szkolnej i przedszkolnej z miejsca zagrożenia.

Po otrzymaniu meldunku od dyrektora przedszkola o stanie ewakuacji (brak osób w środku) dowódca wysłał jedną rotę w aparatach ODO na rozpoznanie do miejsca zadymienia wskazanego przez dyrektora szkoły. Rozwinięto linie gaśniczą. Przygotowano zasilanie, miejsce dla ewentualnych poszkodowanych oraz usunięto przyczynę zadymienia.

Po ćwiczeniach odbyła się odprawa z obserwatorami ćwiczeń w celu wyciągnięcia wniosków.

Dla nas te ćwiczenia były świetnym sposobem na przećwiczenie: czasu reakcji druhów na alarm, czasu dojazdu, wybrania odpowiedniego zamiaru taktycznego oraz sprawdzenia się w sytuacji zadymienia.

nr zdarzenia: 85/2019