ALARM!!! – 07.05.2018 – Usuwanie skażenia ekologicznego w Bysławku…

Po długim czasie w Bysławiu rozległ się dźwięk syren. W poniedziałek o godzinie 13:25 pospieszyliśmy do remizy. Po dotarciu i zgłoszeniu się na radiu dyżurny na PSK w Tucholi rozkazał nam udać się do miejscowości Bysławek, w której w wyniku uszkodzenia zbiornika paliwa – ciągnika siodłowego – olej napędowy wylał się na ulicę, a następnie poprzez studzienkę i kanał burzowy dotarł do stawu w centrum wsi.

Po dotarciu na miejsce nasze działania polegały na naturalizacji plamy oleju na asfalcie (przy użyciu sorbentu) wraz z zastępami OSP Bysławek oraz JRG Tuchola przy jednoczesnym ograniczeniu przedostawania się substancji do zbiornika wodnego i jego dalszej wędrówce strugą do jeziora Minikowskiego. W celu ograniczenia obszaru skażenia zbudowaliśmy zapory z balotów słomy oraz specjalnych zapór. W tym czasie przez dowódcę JRG Tuchola zadysponowany został również zastęp z OSP Gostycyn oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Bydgoszczy. Przystąpiliśmy do neutralizacji plamy oleju w stawie oraz w kanale burzowym za pomocą specjalistycznego sprzętu, którym dysponowali strażacy z JRG Bydgoszcz. Po około 8 godzinach działań udało się zneutralizować większość oleju napędowego ze stawu oraz kanału burzowego. Zebrany olej napędowy z powierzchni stawu został zebrany w specjalne kanistry, z których zostanie przewieziony do utylizacji. Do remizy wróciliśmy około godz. 21:30.

Na miejscu działały: GBARt OSP Bysław,  GLBM OSP Bysławek, SLRt OSP Gostycyn, GBA JRG Tuchola, SRChem JRG Bydgoszcz, SLOp JRG Tuchola.

Zdarzenie nr 14/2018

AKTUALIZACJA:

W środę (09.05.2018) usuwaliśmy zaporę z balotów słomy i siana ze stawu, które przez dwa dni pełniły role filtra i pochłaniały pozostałą szczątkową część zanieczyszczenia. Działaliśmy wspólnie z zastępem OSP Bysławek. Skażone baloty wraz z luźnymi elementami roślinności, które zgromadziły się przy przepływie zostały przewiezione na oczyszczalnie w Bysławiu, gdzie zostaną zabrane przez firmę utylizującą tego typu odpady i skażenia.

Zdarzenie nr 16/2018