ALARM! – 23.11.2018 – Ćwiczenia gminne w markecie…

W piątkowy wieczór odbyły się w Bysławiu gminne ćwiczenia dla OSP z terenu naszej gminy wsparte policją oraz podnośnikiem z PSP Tuchola. Ćwiczenia zakładały następujący epizod:

„Zgłoszenie przez pracownika marketu z Bysławia o dużym zadymieniu w pomieszczeniu magazynowym na zapleczu sklepu oraz dodatkowo z informacji wynika, że w jednym z pomieszczeń na zapleczu jest osoba nieprzytomna. Informacja jest podana na numer 998 lub 112. Praownik w zgłoszeniu informuje na koniec, że są to ćwiczenia.”

Zgłoszenie następuje na numer 112 o godz. 20:50. Dyspozytor 112 przekazuje informację do Komendy Powiatowej  PSP w Tucholi o zaistniałym pożarze. Następnie dyspozytor alarmuje OSP Bysław oraz Lubiewo (mamy godz. 20:57). Na miejsce udają się dwa zastępy GBA z OSP Bysław. Dowódca po rozpoznaniu, gdzie potwierdza otrzymaną informacje o osobie poszkodowanej i zadymieniu, zauważa także rozprzestrzenianie się pożaru na poddasze. KDR zgłasza do SK w Tucholi, że siły i środki są niewystarczające i prosi również o podnośnik. Zadysponowany zostaje podnośnik z PSP Tuchola, a także zastęp z OSP Sucha. Jednocześnie nakazuje ewakuację personelu, klientów sklepu, a także posyła jedną rotę w aparatach ODO do pomieszczenia magazynowego, w celu przeszukania pomieszczenia i odnalezienia osoby poszkodowanej. Drugą rotę posyła do działań w obronie jednym prądem wody do czasu dojazdu zastępów z Lubiewa i Suchej. W trakcie przeszukiwań pomieszczenia ratownicy odnajdują nieprzytomną pracownicę sklepu i ewakuują ją na zewnątrz, gdzie zostaje ułożona na deskę. Następnie ratownicy po sprawdzeniu parametrów życiowych udzielają jej pierwszej pomocy kwalifikowanej i powiadamiają KDRa o konieczności zadysponowania karetki pogotowia.

Kolejna część ćwiczeń zakłada, że w trakcie gaszenia przestaje działać sieć hydrantowa i trzeba zapewnić wodę poprzez dowożenie. Zadysponowane zostają OSP Minikowo, OSP Bysławek oraz OSP Płazowo i OSP Wełpin. Jednostki z Bysłewka i Minikowa przystępują do budowy punktu czerpania wody na slipie przy jeziorze Bysławskim, a druhowie z OSP Płazowo i Wełpin wspomagają policję w kierowaniu ruchem na DW 240 oraz przy punkcie czerpania wody.

Zagrożenie udaje się opanować, po czym następuje podsumowanie ćwiczeń przed remizą w Bysłąwiu przez obserwatorów, czyli dowódcę JRG tuchola st. kpt. Lecha Różyckiego, komendanta gminnego druha Pawła Urbana oraz prezesa ZG OSP Lubiewo druha Tadeusza Juraszewskiego. W podsumowaniu uczestniczyła również nowo zaprzysiężona pani Wójt Gminy Lubiewo mgr inż. Joanna Jastak.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni udają się na wspólny posiłek w postaci zupy do świetlicy wiejskiej w Bysławiu, po czym rozjeżdżają się do swoich remiz.

nr: 70/2018

Fotorelacja z ćwiczeń dostępna pod adresem: TUTAJ

W dniu 23.11.2018 roku odbyły się nocne ćwiczenia zgrywające dla jednostek OSP z terenu Gminy Lubiewo. Tematem ćwiczeń…

Opublikowany przez Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu Niedziela, 25 listopada 2018

 

Udostępniamy również film, który został opublikowany na koncie FB „Tygodnika Tucholskiego”: