Bezpieczeństwo Pożarowe w Systemach Fotowoltaicznych.

W miesiącu grudzień w remizie OSP Bysław przeprowadzono szkolenie dla dowódców OSP. Tematem szkolenia było Bezpieczeństwo Pożarowe w Systemach Fotowoltaicznych. Zadaniem w/w systemów jest produkcja, wykorzystywanie, gromadzenie i sprzedaż energii elektrycznej. Pierwsze takie systemy zostały zainstalowane w naszym rejonie chronionym w Bysławiu na ul. Głównej, Wodnej, Okrężnej i Wybudowaniu pod Wełpin.

W części teoretycznej omówiono:

  • Ocena zagrożenia bezpieczeństwa w systemach PV
  • Zagrożenia związane z prądem
  • Ryzyko porażenia prądem
  • Zagrożenia związane z ogniem
  • Zadania dla Straży Pożarnej
  • Środki gaśnicze stosowane w pożarach systemów PV

W części praktycznej przy swojej posesji dh Hoppe Henryk przedstawił budowę jego systemu, dostępność, zasady gromadzenia i odsprzedaży energii oraz zasady bezpieczeństwa.

W szkoleniu udział wzięli dh: Glazik Krzysztof, Krzyżelewski Eligiusz, Krzyżelewski Rafał, Słupiński Jacek, Słupiński Wojciech, Urban Michał.

[RPG id=4758]