Bysław z lotu ptaka na 100-lecie niepodległości…

Film powstał z inicjatywy druha Wojciecha Słupińskiego oraz Rady Sołeckiej wsi Bysław.