Bysław z lotu ptaka

Nagranie z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.
Materiał trafił do kapsuły czasu.