Ćwiczenia JOT – pożary wewnętrzne

W dniu 28 grudnia o godz. 17:00 druhowie z JOT OSP Bysław odbyli szkolenie z zakresu działań podczas gaszenia pożarów wewnętrznych. Dodatkowym aspektem ćwiczeń była symulacja takiego pożaru w komorze rozgorzeniowej.
Ćwiczenia z polecenia naczelnika przeprowadził druh Krzysztof Glazik.
Ćwiczenia rozpoczęły się od części teoretycznej w remizie, na której przedstawiono następujące zagadnienia: zjawiska fizyko-chemiczne towarzyszące pożarom wewnętrznym, sprzęt używany podczas działań, bezpieczeństwo ratownika, rodzaje prądów gaśniczych, poruszanie się ratowników w zadymieniu, a także taktyka podczas działań.
Po tej części druhowie udali się do dawnej siedziby RSP w Bysławiu, na której w jednym z budynków rozpoczęli część praktyczną. W tej części druhowie uczyli się: operować prądami wodnymi, poruszania się w budynku w zadymieniu i w aparatach ODO, rozwijania linii gaśniczej. Na koniec uczestnicy szkolenia mogli zaobserwować zjawiska, które towarzyszą pożarom wewnętrznym w przygotowanej na ten cel komorze rozgorzeniowej.
Po ćwiczeniach wszyscy uczestnicy udali się do remizy na poczęstunek regeneracyjny w postaci herbaty, kiełbaski z grilla i bułki.