03.03.2017 – Czyszczenie rynien oraz montaż witraży…

W piątkowy dzień 3 marca 2017 roku zastęp z naszej jednostki uczestniczył w pracach gospodarczych przy kościele parafialnym w Bysławiu. W tym czasie udało się nam oczyścić rynny przy kościele z zanieczyszczeń (liście, gałęzie itp.), które się w nich zgromadziły przez rok oraz pomogliśmy w montażu kolejnego witrażu w oknie. Wykonanie tychże prac było możliwe dzięki wypożyczeniu podnośnika SH-21 Volvo przez Komendanta PSP w Tucholi.