Druh Michał Urban otrzymał tytuł : „STRAŻAKA ROKU 2014” – powiatu tucholskiego

Dnia 25 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tucholi, które odbyło się w Domu Kultury w Lubiewie wybrano STRAŻ ROKU I STRAŻAKA ROKU 2015 powiatu tucholskiego.

STRAŻAKIEM ROKU został nasz druh Michał Urban.

Druh Urban Michał jest sympatykiem i pasjonatem pożarnictwa, znawcą historii ochrony przeciwpożarowej Powiatu Tucholskiego, podtrzymuje tradycje rodzinne od wielu pokoleń.

Przez te wszystkie lata Michał dał się poznać jako obowiązkowy i sumienny strażak o bardzo wysokiej sprawności psychofizycznej, cechuje go duże zdyscyplinowanie, zaangażowanie, sumienność oraz umiejętność wykorzystywania doświadczenia i wiedzy przy wszelkiego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W minionym roku sprawozdawczym dh Urban Michał wyróżniał się nie tylko tym, iż brał czynny udział w organizacji imprez, festynów, szkoleń, pokazów i pogadanek, prac gospodarczych itp., ale jest to Strażak, który jako jedyny w Powiecie Tucholskim brał udział w 47 akcjach ratowniczo – gaśniczych na 59 możliwych OSP Bysław co stanowi 80% wyjazdów do zdarzeń, przepracowując łącznie w akcjach ratowniczo – gaśniczych ponad 80 godzin.

Druhu Michale – GRATULUJEMY !!!!!