Druhowie JOT !!!

Od dnia 07.09.2015 została zmieniona usługa  Jednoczesne Alarmowanie OSP  z usługi Standard  – na  usługę Premium.

Proszę zapoznać się z informacją na jej temat:

JEDNOCZESNE ALARMOWANIE OSP:

Usługa w wersji Premium:
Ochotnik podczas otrzymania nowego powiadamiania (dzwonienia) na jego telefon komórkowy z Numeru Alarmowego powinien:

  • odebrać połączenie (zieloną słuchawką) – w ten sposób potwierdza, że stawi się na alarm,
  • odrzucić połączenie (czerwoną słuchawką) – w ten sposób poinformuje dowódcę, że nie stawi się na alarm.

W niektórych przypadkach, jeśli Ochotnik nie odrzuci i nie odbierze połączenia lub jego numer był zajęty, powiadomienie zostanie ponowione drugi raz po ok. 40 sekundach.

Usługa w wersji Premium umożliwia dodatkowo:

  • ręczne uruchamianie alarmowania przez osobę uprawnioną w OSP (np. dowódcę) poprzez zadzwonienie z własnego telefonu komórkowego na jeden z Numerów Alarmowych,
  • otrzymywanie przez osobę uprawnioną w OSP (np. dowódcę) Raportu w postaci wiadomości SMS, zawierającej ilość Strażaków którzy potwierdzili stawienie się na alarm,
  • wykorzystanie drugiego Numeru Alarmowego do innych celów niż alarm pożarowy (np. zebranie, zbiórka, ćwiczenia itp.).