Dzień Kobiet

W marcu druhny i druhowie spotkali się przy wspólnej kawce aby świętować Dzień Kobiet. Nadto przygotowany był naczelnik OSP Słupiński Jacek gdzie w imieniu swoim i pozostałych druhów złożył najserdeczniejsze życzenia oraz każdej druhnie wręczył pięknego tulipana.

[RPG id=3479]