Kurtyna wodna w szkole w Bysławiu…

Na prośbę Dyrektora szkoły w Bysławiu udaliśmy się w środę – 12.06.2019 na boisko szkolne, na którym ustawiliśmy dla uczniów kurtynę wodną. Od kilku dni temperatura powietrza w cieni przekracza 30 stopni Celsjusza. Uczniowie z jej pomocą mogli się schłodzić w czasie przerw pomiędzy lekcjami.