MDP „gasi” na plaży…

W dniu dzisiejszym młodzi strażacy z MDP Bysław udali się na pobliską plażę w celu przypomnienia i przećwiczenia budowy linii gaśniczej, omówienia rodzajów prądów wodnych, przećwiczenia metod gaśniczych (natarcie, obrona) oraz przypomnienia sobie rozmieszczenia sprzętu na samochodach SLRt i GBA…