Na zajęciach MDP – rozmaite szkolenia…

W czasie, kiedy na zewnątrz towarzyszy nam nieprzyjemna pogoda staramy się wzbogacić naszą wiedzę o zagadnienia pożarnicze i ratownicze.

Podczas jesienno-zimowych zajęć poruszaliśmy następujące zagadnienia:

  • pierwsza pomoc – BLS (RKO, pozycja boczna, badanie urazowe, wywiad, alarmowanie itp.)
  • sprzęt łączności i alarmowania
  • podstawowy sprzęt gaśniczy – gaśnice i koce gaśnicze
  • środki ochrony osobistej strażaka (umundurowanie bojowe, aparaty ODO)
  • sprzęt gaśniczy i ratowniczy znajdujący się na wyposażeniu naszej jednostki – przeznaczenie i nazewnictwo.
  • dystynkcje i musztra