„Najazd woja Zbysława na borowiackie szkoły ” – organizacja żywych lekcji historii dotyczących czasów wczesnośredniowiecznych na terenach Borów Tucholskich.”

Miło nam poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu podpisała ze Stowarzyszeniem Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” umowę
na realizację projektu pt. „Najazd woja Zbysława na borowiackie szkoły ” – organizacja żywych lekcji historii dotyczących czasów wczesnośredniowiecznych na terenach Borów Tucholskich.”

Celem projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację żywych lekcji historii dotyczących czasów wczesnośredniowiecznych na terenach Borów Tucholskich, przyczyniających się do zachowania dziedzictwa lokalnego.

Projekt zakłada organizację żywych lekcji historii dotyczących czasów wczesnośredniowiecznych
na terenach Borów Tucholskich (10 spotkań x 90 min, łącznie dla 180 osób). Podczas lekcji historii zostanie zaprezentowane uzbrojenie dawnych wojów, sposób życia (namioty, naczynia, sprzęty obozowe) oraz dawne rzemiosło (tkactwo – robienie krajki, tkanie igłą). Dzieci będą mogły spróbować swoich sił w walce na miecze piankowe, a także w warsztatach tkackich.

W spotkaniach weźmie udział 180 dzieci z terenu Powiatu Tucholskiego z gmin Lubiewo, Gostycyn, Cekcyn. Wszyscy odbiorcy projektu pochodzą z grupy defaworyzowanej.

Udział w żywych lekcjach historii będzie nieodpłatny, zaproszenia skierowane będą do szkół.

Całkowita wartość projektu wynosi 9932,96zł, a kwota dofinansowania wynosi 100%.

Grant na realizację opisanego zadania pochodzi ze środków Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców LSR Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” na podstawie wniosku o powierzenie grantu nr 2020/BorPG/25.

 

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażane operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”