Nowi ratownicy KPP w naszej jednostce…

Przez dwa weekendy (6-8.12 oraz 13-15.12) trzech członków naszej straży: Halina, Marek, Jacek uczestniczyło w bardzo intensywnym kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a dzisiaj (15.12) pozytywnie zdało egzamin państwowy przed komisją uzyskując tytuł ratownika. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej – testu wiedzy oraz praktycznego, w którym egzaminowani stosowali odpowiednie procedury medyczne w symulowanych scenkach.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i cieszymy się, że w ten sposób wzmocni się potencjał naszej jednostki!