Nowi Ratownicy medyczni w naszych szeregach…

W dniach 15 – 22 października na obiektach naszej jednostki odbywał się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zorganizowaną przez ZOSP RP w Toruniu. Kurs prowadziła wykwalifikowana kadra z firmy Campus z Chełmna.

Z naszej jednostki udział brało 4 strażaków. Byli to: Ola Smoleń, Weronika Słupińska, Wojciech Słupiński oraz Jacek Słupiński. Wszyscy oni zdali egzamin państwowy przed komisją składającą się z lekarzy i ratowników medycznych i uzyskali tytuł ratownika KPP.

W tym samym czasie egzamin re-certyfikacyjny również z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozytywnie zdali: Michał Urban, Marcin Smoleń, Karol Kuffel, Arek Klaman oraz Artur Gabeński.

Oby nabyte umiejętności na kursie osoby te wykorzystywały jak najrzadziej – tego im życzymy.

Wszystkim zdającym natomiast GRATULUJEMY!!!