Nowy sprzęt ratowniczy ramach dotacji z WFOŚiGW w Toruniu

Miło nam poinformować, że OSP Bysław znalazła się w gronie jednostek, które otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach programu „Mały Strażak” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kwota dofinansowania wyniosła 15 tyś zł.
W dniu 24 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

W uroczystości uczestniczyli: minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz prezes Zarządu WFOŚIGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak i komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kaczmarek.
W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele naszej jednostki: prezes Paweł Urban i naczelnik Michał Kutowski.
W ramach dotacji zakupiona została pompa szlamowa Honda z wężami ssawnymi i smokiem, pompa pływająca Niagara, zbiornik wodny oraz buty bojowe.
Bardzo jesteśmy wdzięczni za te środki finansowe!!! 👏👏👏