Od grudnia AED w naszej jednostce…

W grudniu nasza jednostka po wielu staraniach wzbogaciła się o kolejny sprzęt niezbędny do ratowania życia ludzkiego. Jest nim Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (skrót AED).

Urządzenie to będzie służyło nie tylko podczas akcji ratowniczych, czy mieszkańcom wsi Bysław, ale także turystom przebywającym w okolicy. Dzięki funkcji szkoleniowej może służyć również podczas szkolenia społeczeństwa z użycia takiego urządzenia.

UWAGA!!!            UWAGA!!!           UWAGA!!!!!!

Jeśli będziesz w sytuacji, gdzie nastąpiło zatrzymanie akcji serca i jesteś w okolicy Bysławia to wezwij pomoc – 112 i jednocześnie nie trać czasu, podjedź (podbiegnij) do naszej remizy i uruchom alarm. Po chwili pojawią się ratownicy i z ich pomocą użyjesz AED.

Czym jest AED?

AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator) – jest urządzeniem, które analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o konieczności defibrylacji.
Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca.
Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.

Kto może użyć AED?

AED może być używany przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, jak również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają. Warto jednak przejść szkolenie z obsługi AED, aby prawidłowo, bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić defibrylację za jego pomocą.
Obecnie w naszym kraju, AED są powszechnie dostępne – lokowane w miejscach, gdzie w okresie dwóch lat może wystąpić jedno nagłe zatrzymanie krążenia. Można je znaleźć w miejscach użyteczności publicznej, np. na stacjach metra, w centrach handlowych, na stadionach, czy lotniskach. Na rynku dostępnych jest kilka modeli AED, ale wszystkie wyglądają podobnie i działają według tych samych zasad.

Zobacz Film: