Oparzenia, zasłabnięcia, porażenia prądem i wychłodzenie…