OSP Bysław – Straż Roku 2012

14W roku bieżącym Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu za swoje działania, rozwój i wykonane prace remontowe w roku 2012 została wytypowana jako
finalista: do tytułu – ” STRAŻ ROKU 2012 POWIATU TUCHOLSKIEGO„.

Dnia 13 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego w Tucholi przyznano ten tytuł właśnie naszej jednostce. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu serdecznie dziękuje wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do jego osiągnięcia.

strazroku2012_2[1]