Podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego…

Podziękowania Komendanta Wojewódzkiego dla strazaków OSP z terenu Powiatu
Tucholskiego z okazji Dnioa Strażaka…