Podziękowanie dla orkiestry…

W ostatnim czasie trafił do naszej skrzynki pocztowej miły list. W środku był dyplom i podziękowanie dla naszej orkiestry za udział w „VII Ogólnopolskim Zlocie chórów i Orkiestr…”, w którym nasi orkiestranci uczestniczyli.