Porządki na zajęciach MDP…

Na sobotnich zajęciach Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zmagała się (wraz ze starszymi druhami) z porządkami w remizie w ramach soboty gospodarczej. Młodzież w walce o porządek spisała się znakomicie. Przy okazji przećwiczyliśmy znajomość rozmieszczenia sprzętu na samochodach oraz zwijanie węży.