Przekazanie kart rabatowych dla strażaków OSP

W piątek 28 grudnia 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Tucholi nastąpiło uroczyste przekazanie kart rabatowych paliwowych dla członków ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG posiadających uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Przekazania na ręce członków OSP z terenu powiatu dokonał Komendant Powiatowy PSP w Tucholi st. bryg. mgr inż. Dariusz Goźliński wraz ze swoim zastępcą mł. bryg. mgr Arkadiuszem Krollem. 

Karty trafiły do Przedstawicieli Zarządów 8 Jednostek OSP KSRG powiatu tucholskiego i zostaną następnie rozdysponowane druhom poprzez władze poszczególnych jednostek OSP. Na spotkaniu przekazano na ręce druhów łącznie 198 kart rabatowych. Naszą jednostkę reprezentowali druh prezes Paweł Urban wraz z Naczelnikiem jednostki druhem Jackiem Słupińskim.

Program Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej został uruchomiony na podstawie umowy zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. i upoważnia czynnych członków OSP KSRG do zakupu paliwa z rabatem na stacjach paliwowych koncernu ORLEN S.A. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 gr brutto za 1 litr paliwa na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA. Program ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.