Przekazanie sprzętu

Nowy Rozpieracz Kolumnowy dla OSP Bysław i OSP Lubiewo z projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego – etap III”

[RPG id=3161]