Ratownictwo chemiczno-ekologiczne

W bieżącym roku szkoleniowym sekcja ratownictwa chemiczno – okologicznego pod dowództwem dh Rafała Krzyżelewskiego przeprowadziła dwa szkolenia zgodnie z realizacją planu rocznego. Tematami szkoleń była dekontaminacja wstępna na miejscu zdarzenia
z wykorzystaniem dostępnych środków będących na wyposażeniu JOT OSP Bysław, a także wybór odpowiednich środków do neutralizacji oraz sorpcji płynów, które stwarzają zagrożenie dla środowiska podczas wypadków komunikacyjnych. Sekcja dokonała porównania środków chemicznych i organicznych na bazie przeprowadzonego doświadczenia.