09.05.2017 – Inspekcja gotowości bojowej…

W zimne i deszczowe wtorkowe przedpołudnie (dokładnie godzina 11.44) rozległy się syreny na naszej strażnicy. Pierwsi druhowie przybywający na alarm,  widząc dwóch oficerów z Tucholskiej PSP wiedzieli co się święci. Był to sprawdzian gotowości bojowej jednostki. Po przygotowaniu dowódca otrzymał rozkaz rozwinięcia linii gaśniczych i gaszenia pozorowanego pożaru. Następnie sprawdzona została wiedza ze sprzętu pożarniczego oraz jego obsługi. Skontrolowano kompletność umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka, Kontroli podległa również dokumentacja (w tym aktualne badania i kursy), stan techniczny remizy, pojazdów i sprzętu na nich. Kontrola zakończyła się sporządzeniem protokołu i wystawieniem oceny. Tym razem otrzymaliśmy ocenę dobrą (punktu zabrakło do piątki). Wyciągniemy wnioski po kontrolne i następnym razem poprawimy ocenę.

Kontrolę przeprowadzili:

kpt. Lech Różycki – dowódca JRG Tuchola

mł.kpt. Michał Pakowski – z-ca dowódcy JRG Tuchola