Szkolenie dowódców w Zakładzie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym JK Miłosz Kiedrowski

Dnia 28.02.2020r na terenie firmy ZPUH JK Miłosza Kiedrowskiego w Bysławiu, odbyło się szkolenie przeciwpożarowe dla dowódców OSP z terenu Gminy Lubiewo. W szkoleniu brała udział również grupa dowódców z naszej jednostki. Prowadzącym szkolenie był druh Krzysztof Glazik oraz specjalista z zakresu BHP w zakładzie pracy Pana Kiedrowskiego.

Szkolenie miało na celu zapoznaniem się strażaków OSP ze strukturą i organizacją zakładu. Druh Krzysztof przedstawił rozmieszczenie: bram przeciwpożarowych, stref pożarowych, dróg ewakuacyjnych, głównych wyłączników prądu, dróg dojazdowych, hydrantów, miejsc ewakuacji pracowników, drabin przeciwpożarowych. Dodatkowo uczestnicy szkolenia przyswoili wiedzę z zakresu materiałów użytych do budowy hal produkcyjnych, rozmieszczenia i rodzaju substancji niebezpiecznych na terenie zakładu oraz omówione zostały podstawy taktyki działań w razie pożaru na terenie zakładu.

W szkoleniu uczestniczyli dowódcy z jednostek: OSP Bysław, OSP Lubiewo, OSP Bysławek, OSP Sucha, OSP Minikowo, OSP Płazowo, OSP Trutnowo i OSP Klonowo.

źródło zdjęć: konto FB OSP Sucha, mat. własne OSP Bysław