Szkolenie strażaków z terenu gminy Lubiewo – pożary wewnętrzne

W dniu 20 listopada w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu przeprowadzono szkolenie, którego tematem były pożary wewnętrzne. Szkolenie było skierowane do strażaków z poszczególnych jednostek z terenu gminy Lubiewo oraz dowódców OSP Bysław.

W części teoretycznej omówiono trójkąt spalania, proces spalania, fazy rozwoju pożaru zjawiska Flashover (rozgorzenie) oraz Backdraft (wsteczny ciąg płomieni).

W części praktycznej strażacy z OSP Bysław zademonstrowali techniki rozwijania linii wężowych:

 • rozwinięcie z krążka
 • rozwinięcie tradycyjne
 • rozwinięcie z noszaków wężowych
 • rozwinięcie z zastosowaniem systemu francuskiego
 • rozwijanie linii wężowej po klatce chodowej
 • rozwijanie linii wężowej i budowa stanowiska gaśniczego na drabinie
 • rozwijanie linii wężowej w małych i ciasnych pomieszczeniach

Pomysłodawczynią szkolenia była Pani Czesława Gromek z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy współudziale z zarządem gminnym OSP reprezentowanym przez komendanta gminnego dh Pawła Urbana.

W szkoleniu udział wzięło 42 strażaków z jednostek OSP:

 • Bysław
 • Bysławek
 • Klonowo
 • Lubiewo
 • Minikowo
 • Płazowo
 • Sucha
 • Wełpin

Należy nadmienić, iż dla wszystkich uczestników szkolenia była przygotowana kawa
i pączki.

[RPG id=4696]