Karol Kufel

  • kurs podstawowy, techniczny
  • ratownik KPP