Karol Kufel

kurs podstawowy, techniczny ratownik KPP

Michał Urban

kurs podstawowy, techniczny ratownik KPP dowódca zastępu kurs pilarza

Wojciech Słupiński

Monika Kutowska

Marcin Ostrowicki

Monika Guzinska

Jacek Słupiński

Paweł Urban

Krystian Puczyński