Tournee dożynkowe naszej orkiestry dętej…

W tym roku orkiestra dęta działająca przy naszej OSP odbyła szereg wyjazdów koncertowych, które uświetniły uroczystości dożynkowe w wielu gminach naszego regionu.

Oto fotorelacje z tych wydarzeń: