Uroczyste przekazanie samochodu w Lipnie i nadanie Medalu za Ofiarność i Odwagę

Dnia 17.05.2014 Druhowie z naszej OSP uczestniczyli w uroczystościach wojewódzkich w Lipnie, podczas, których nastąpiło poświęcenie i uroczyste przekazanie samochodów zakupionych w roku 2013.

Bardzo podniosłą chwilą dla naszej OSP było nadanie Medalu za Ofiarność i Odwagę druhowi Michałowi Kutowskiemu, który w czerwcu 2013 r. wyniósł z płonącego budynku mężczyznę.

Więcej informacji >>