Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017 za nami…

W dniu 23 lutego na sali Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu odbyło się zebranie sprawozdawcze ochotników z Bysławia za rok 2017. Spotkanie otworzył prezes jednostki dh Paweł Urban, który przywitał przybyłych gości. W gronie zaproszonych gości byli: Zdzisław Dąbrowski (wi-ce prezes ZG OSP RP), st. bryg. Dariusz Goźliński (komendant PSP Tuchola), Michał Skałecki (wójt Gminy Lubiewo), Mirosław Winowiecki (przewodniczący RG Lubiewo), Tadeusz Juraszewski (prezes ZG OSP RP) oraz nasi niezawodni członkowie honorowi, m.in.: gen. Roman Kaźmierczak oraz Jan Szopiński.

Na początku zebrania tradycyjnie nastąpiło wprowadzenie sztandaru jednostki oraz odśpiewanie hymnu strażaków. Minutą ciszy upamiętniono zmarłych strażaków jednostki, a następnie slubowanie złożyli nowo przyjęci strażacy: dh Paulina Urban, dh Aleksandra Smoleń oraz dh Adrian Pultyn.

Po tej części rozpoczęto odczytywanie sprawozdań z działalności jednostki.

W roku 2017 działająca w strukturach OSP Bysław jednostka operacyjno-techniczna wyprzedzała do zdarzeń 108 razy. W tym:

Pożary
Pożar budynku mieszkalnego: 2
Pożar budynku gospodarczego: 1
Pożar stogu-pojazdu: 2
Pożar smietnika: 1
Sadza w kominie: 1
Zagrożenia miejscowe
Wypadek komunikacyjny 13
Powalone drzewa, zerwane dachy: 48
Pompowanie wody: 6
Usuwanie gniazd owadów: 3
Plama oleju na jezdni: 5
Zabezpieczenie lądowiska dla LPR: 1
Poszukiwanie osoby: 3
Zabezpieczenie imprez masowych i sportowych w tym imprez sportowych na terenie gminy Lubiewo: 21
Potrzymanie czynności  życiowych-agregat: 1
inne działania
Ćwiczenia obiektowe/wyjazdowe: 6
Alarmy fałszywe: 1

 

Ważnym punktem zebrania było udzielenie absolutorium zarządowi jednostki. Tutaj zarząd może być dumny ze swoich działań, gdyż członkowie jednomyślnie zagłosowali za.

Po zebraniu wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku podczas którego nie zabrakło rozmów na temat mijającego roku, ale także na tematy przyszłych celów w naszej jednostce.