Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu działając na podstawie Statutu § 22 pkt 3-zwołuje dnia 24 lutego 2017 o godz. 18:00 w Domu Strażaka – Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016. Obowiązuje umundurowanie wyjściowe. Na zebraniu istnieje możliwość uregulowania składek członkowskich.