Wycinka drzew zagrażających życiu i mieniu…

W dniu dzisiejszym jeden zastęp z naszej jednostki wraz z podnośnikiem z PSP Tuchola usuwał miejscowe zagrożenie w postaci drzew, które zagrażały budynkom gospodarskim oraz osobom w nich przebywającym. Miało to miejsce w dwóch gospodarstwach rolnych. Z racji tego, że kruche stare drzewa były nad dachami owych budynków należało usuwać je po kawałku. Zajęło nam to ponad 6 godzin.
27/2019