Wyjazd alarmowo do rozszczelnienia butli z gazem…

sfilmowany wyjazd GBARt 3,5/16 MAN do akcji…
źródło: tokis.pl