Za nami kolejne walne zebranie sprawozdawcze

W piątek o godz. 17:00 miało miejsce walne zebranie sprawozdawcze, na którym podsumowaliśmy działalność jednostki w roku 2018.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu „Rycerze Floriana”. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów. Po tej części przystąpiono przedstawiania sprawozdań. Kolejno zgromadzeni wysłuchali sprawozdań: prezesa, naczelnika, opiekunów sekcji: MDP, STIHL oraz Kapelmistrza orkiestry. W podsumowaniach nie mogło zabraknąć najważniejszych ze sprawozdań, czyli: finansowego oraz komisji rewizyjnej. Po tym czasie prowadzący zebranie zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad  „wystawieniem oceny” dla zarządu jednostki. Za swoją pracę otrzymał on od druhów  absolutorium jednogłośnie.  Po tym fakcie przyjęto plan pracy i plan finansowy. Przedstawiono ambitne plany inwestycyjne: zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego oraz próbę dokończenia kuchni przy świetlicy.

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas: dh Zdzisław Dąbrowski (w-ce prezes ZG OSP RP), Joanna Jastak (Wójt Gminy Lubiewo), dh Zofia Reszke (Przewodnicząca RG Lubiewo), dh Tadeusz Mróz (Z-ca Przewodniczącej RG Lubiewo), mł. bryg. Arkadiusz Kroll (Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi), dh Tadeusz Juraszewski (prezes ZG OSP RP Lubiewo), dh Piotr Napiontek (członek ZP OSP RP w Tucholi) Roman Chmara (dyrektor SP Bysław). Czesława Gromek (sekretarz ZG OSP RP w Lubiewie).

Podsumowanie JOT-u:

W całym 2018 roku odnotowano 83 zdarzenia. Wykaz zdarzeń przedstawia poniższa tabela.

Pożary
Pożar budynku mieszkalnego-kotłownia 2
Pożar budynku gospodarczego 4
Pożar łąki -pojazdu 5
Pożar lasu 3
Sadza w kominie 7

łącznie pożarów

21
Zagrożenia miejscowe
Wypadek komunikacyjny 15
Powalone drzewa, zerwane dachy 8
Pompowanie wody 3
Usuwanie gniazd owadów 13
Plama oleju na jezdni 3
Zabezpieczenie lądowiska dla LPR  0
 Namiot pneumatyczny dysponowany 1
Zabezpieczenie imprez masowych i sportowych w tym imprez sportowych na terenie gminy Lubiewo  8
Potrzymanie czynności  życiowych-agregat 1

łącznie MZ

51
inne działania
Ćwiczenia obiektowe/wyjazdowe 9
Zdarzenia gospodarcze 2

 

Łącznie w zdarzeniach przepracowano: 1043,50 godzin.

W największej ilości wyjazdów uczestniczył dh Krystian (62 zdarzenia).

WIĘCEJ ZDJĘĆ POD ADRESEM:

Za nami kolejne Walne Zebranie Sprawozdawcze. Na nim podsumowaliśmy kolejny pracowity rok. Przedstawiliśmy swoje plany i marzenia na najbliższy czas…

Opublikowany przez Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu Sobota, 16 lutego 2019