Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych

http://www.zlotow.psp.wlkp.pl/prewencja/rolnictwo/rolnictwo.htm