Zagrożenia związane ze spalaniem ropopochodnych i pyłów…