Zajęcia MDP po wakacyjnej przerwie…

Zajęcia wznowiła drużyna MDP. W pierwszych powakacyjnych zajęciach młodzi druhowie przypomnieli sobie podstawowy sprzęt gaśniczy oraz w praktyce przećwiczyli umiejętność zwijania i rozwijania węży pożarniczych.

W dalszej części zajęć omówiliśmy także zasadę rozwinięcia linii gaśniczej z dwoma prądami wody w natarciu oraz komunikację radiową.

Na koniec w części praktycznej młodzi strażacy dokonali rozwinięcia bojowego z zasilaniem z hydrantu podziemnego i zmierzyli się z pozorowanym pożarem budynku gospodarczego.